Historyczne pochodzenie pizzy

Przepis na pizze, którą sławimy na całym świecie, zawdzięczamy Włochom. Choć na temat pochodzenia tego popularnego dania krąży już wiele historii, to nie da się zaprzeczyć, że zarówno samo słowo, jak i ciasto na pizze mają włoskie pochodzenie.

Skąd pochodzi słowo pizza?

Kolejne, nowe badania historycznego pochodzenia pizzy, bezsprzecznie potwierdzają, że wbrew wielu opiniom, słowo „pizza” nie pochodzi z Neapolu, lecz z portowego miasta znanego jako Gaeta, które położone jest w środkowych Włoszech. I to właśnie tam w archiwum katedry przechowywany jest dokument, którego pochodzenie datuje się na maj 997 roku, w którym to znajduje się nazwa „pizza”. Co ciekawe, pochodzeniem słowa „pizza” jako pierwszy zainteresował się włoski historyk znany jako Giuseppe Nocca,. Historyk specjalizował się w dziejach kultury odżywiania, głównie we Włoszech. I to właśnie on podczas swoich szeroko zakrojonych prac badawczych ustalił, że z etymologicznego punktu widzenia miejscem, gdzie narodziło się popularne słowa „pizza” był młyn nad rzeką Garigliano. Rzeka ta oddziela Lacjum od regionu Kampania na południu Włoch.

Pochodzenie pizzy miałyby potwierdzać znany już wcześniej dokument notarialny, który pochodzi z końca X wieku (w całości spisany po łacinie), który to dotyczył lokalizacji wspomnianego młyna. Co więcej, w dokumencie tym istnieje zapis, iż na jego mocy, młynarz obsługujący wspomniany młyn, miał obowiązek składać właścicielowi ziemi (na której to stał ów młyn), a także jego dziedzicom daninę w postaci między innymi „12 pizz”, co miało odbywać się dwa razy w roku. Wnioski ze swych historycznych dochodzeń Gaeta, zawarł w najnowszej, niezwykle rozpowszechnionej przez media publikacji, która została przygotowana na sympozjum na temat historii pizzy. Ponadto, wszystkie ustalenia dotyczące pierwszego udokumentowanego zapisu słowa “pizza” zostały potwierdzone przez innego włoskiego historyka- Angelo Forgione. On także uznał ów akt notarialny z Gaety za fundamentalny dokument, wpisujący się w dzieje pizzy.

pizza własnej roboty